cc header

 

twitter icon

 

facebook icon

נחלת הכלל

 

יום נחלת הכלל

מזל טוב!!!

באחד לינואר אתם עומדים לקבל מתנות יקרות ערך. ייתכן ואפילו לא ידעתם, אבל עד עתה באחד לינואר כל שנה, קיבלתם מתנות שהעשירו את חייכם. החדשות הטובות הן שאתם תמשיכו לקבל מתנות באותו תאריך, ללא תירוצים ועיכובים.

בוודאי אתם שואלים את עצמכם, מדוע דווקא אנחנו? אילו מתנות מופלאות קיבלנו מבלי לשים לב? ובכן למען הדיוק, לא רק אתם זכיתם במתנות המופלאות הללו המעשירות את חייכם מבלי לדעת, אלה כלל האנושות.

הסיבה לנדיבות הרבה, היא יום נחלת הכלל החל באחד לינואר כל שנה. באותו יום הגנת זכויות היוצרים ביצירות שונות פגה. בדרך כלל לאחר חלוף כ-70 שנים ממות היוצר.

המשמעות היא שאנחנו מרוויחים, מכיוון שבאותה שנה מצטרפות היצירות של היוצר שנפטר לנחלת הכלל וניתן לעשות בהן שימוש חופשי ללא צורך לבקש אישור או לשלם תמלוגים.

כמובן שאי אפשר לקבל מתנות מבלי לחגוג כראוי. לכן המרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה חוגג השנה את יום נחלת הכלל, בהתאם למסורת שהחלה לפני מספר שנים.

חגיגות הוכרזו גם ברחבי העולם. פירוט נוסף ניתן למצוא בקישורית הבאה: www.publicdomainday.org.

 

 

You are here: Home רשיונות נחלת הכלל על נחלת הכלל