cc header

 

twitter icon

 

facebook icon

Articles

כלים מוצעים

 

רישיון CC0 אל מול סימן נחלת הכלל

רישיון zero.large :CC0

רישיון זה מאפשר ליוצר לוותר על מכלול זכויות היוצרים שלו ולשחרר את היצירה שלו לשימוש חופשי – לנחלת הכלל.

יצירה שמוצמד לה רישיון זה – ניתן לעשות בה שימוש מבלי צורך לקבל אישור או לשלם תמלוגים עבור השימוש.

יש לשים לב כי בניגוד ליצירות המצויות בנחלת הכלל לאחר תום תקופת ההגנה של זכות היוצרים, הרישיון CC0 מוצמד ליצירות אשר יש בהן עוד הגנת זכות יוצרים, אולם היוצר מחליט לוותר על זכויות אלה ולהעניק אותן לכלל עוד בטרם חלפה תקופת ההגנה על היצירה.

 

סימן PD (נחלת הכלל)publicdomain.large

סימן נחלת הכלל משמש לסימון עבודות שכבר אינן מוגנות עוד בזכויות יוצרים. כלומר, מדובר ביצירות שאין בהן עוד הגנת זכות יוצרים ועל כן ניתן לשימוש חופשי.

Europeana – ספריה, מוזיאון וארכיון דיגיטאליים אירופאיים – היא המאמצת הראשונה העיקרית של סימן נחלת הכלל. Europeana  משערת כי עד אמצע 2011, סימן נחלת הכלל יהיה בשימוש בהקשרן של מיליוני יצירות שאין בהן זכויות יוצרים עוד אשר יהיו נגישות דרך הפורטל שלה.

ארגון קריאטיב קומנס העולמי כבר החל למפות את השלבים הבאים של העבודה על נחלת הכלל, אשר יתור אחר דרכים לזהות ולסמן יצירות שהן בנחלת הכלל במספר מדינות מוגבל.

 

You are here: Home